Historie značky Indian u nás

      Roku 1919 k nám začal oficiálně dovážet Indiany ing. František Mařík. Dovoz převzal po firmě Paleček, která provozovala prodej s nevalnými úspěchy. Pan Mařík se projevil jako pravý obchodník a postupně zpopularizoval značku nejen u nás, ale stal se generálním zástupcem pro Rakousko, Maďarsko, Jugoslávii a Bulharsko. Vybudoval celé imperium prodeje. Ustanovil zástupce ( pro mě nejbližší v Kroměříži). Zavedl splátkový prodej s následným servisem. V Indian House (domě) poskytoval noclehy pro své motocyklisty, k běžným službám patřila prohlídka a údržba stroje zdarma! Začal vydávat Indian News, zpravodaj pro Indianisty, též zdarma. Tímto a dalšími aktivitami vytvořil základnu, ze které my zde v Čechách těžíme dodnes. Patříme k zemím, kde je nejhojnější zastoupení této značky. Mám zato, že jsme toto dědictví nepromarnili.

Za všechny sběratele rudochů: Díky pane Maříku!

Hlavička Indian motocycle

Kompletní iniciály generálního zastupitelství (sejmuté z kupní smlouvy),
bohužel spojení je už nefunkční.www.indian.web.worldonline.cz